גלריה:

  • w-facebook
הורדת עמוד וחיזוק פלדה בבית במכבים

חיבור עמוד פלדה לקורת פלדה